Home » Servicii » Servicii Contabilitate

Servicii Contabilitate Complete

Serviciile noastre de contabilitate generala constau in:

Inregistrarea datelor initiale de preluare a unei contabilitati (solduri initiale, rulaje, solduri parteneri, clienti, datorii, etc).

Analizarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor la data preluarii precum si periodic pe parcursul colaborarii.

Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivitatii informatiilor necesare inregistrarii acestora in documentele contabile.

Identificarea documentelor suplimentare si solicitarea acestora de la client.

Evidenta analitica si sintetica a clientilor, furnizorilor, tertilor.

Evidenta activelor, mijloacelor fixe, mijloacelor circulate, calculul amortizarii.

Inregistrarea tranzactiilor in ordinea cronologica si logica a realizarii si derularii acestora.

Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.

Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii calendaristice.

Intocmirea declaratiilor fiscale si a deconturilor de TVA catre bugetul de stat (ANAF).

Intocmirea si certificarea prin Administrata Financiara a bilanturilor semestriale si anuale.

Evidenta contabila a salariilor, cuprinzand statele de salarii, fisele fiscale si intocmirea declaratiilor aferente.

Efectuarea Contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor aferente operatiunilor.

Asistenta in intocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual.

In cazul in care specificul activitatii dumneavoastra nu se regaseste in serviciile de mai sus, va informam ca sunt cele descrise sunt servicii cu titlu informativ. Oferim si la cerere servicii contabile si de salarizare specifice altor tipuri de activitati sau pentru urmatoarele tipuri de organizare juridica: IF, ONG, PFA, SCA, etc. Va rugam nu ezitati sa ne contactati pentru informatii suplimentare. Va multumim!

©2013 - Sconta | Toate drepturile rezervate.

    Web Hosting by HostGatorRo    
Web Design by WS Design