Home » Servicii » Servicii Auxiliare Conexe

Servicii Auxiliare Conexe

Firma noastra prestaza urmatoarele servicii auxiliare, analiza si consultanta financiara / manageriala:

Retratarea informatiilor financiare din balanta contabila intocmita in conformitate cu legislatia Romana in formatul de raportare catre grup al societatii respective conforma cu IFRS (standardele internationale de contabilitate).

Rapoarte de analiza financiara a firmei - cash flow (flux numerar), profitabilitate, analiza investitiilor).

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.

Intocmirea studiilor de fezabilitate, in vederea obtinerii de finantari.

Analiza cheltuielilor si confruntarea acestora cu veniturile obtinute prin angajarea acelor cheltuieli.

Analiza perioadei de recuperare a investitiilor, calcularea ratelor de profit, in functie de incasarile si cheltuielile estimative.

Intocmirea de studii de fezabilitate.

Calcularea valorii prezente a unor investitii viitoare, sau a unor fluxuri viitoare de trezorerie.

Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.

Intocmirea raportarilor contabile externe, (daca specificul activitatii o impune) catre parteneri, furnizori sau clienti externi.

Refacerea evidentei contabile.

Analiza financiara a contului de rezultate.

Analiza cash-flow-urilor (fluxurilor monetare) ale companiei.

Consultanta financiara si analiza sistemelor de credit, leasing.

©2013 - Sconta | Toate drepturile rezervate.

    Web Hosting by HostGatorRo    
Web Design by WS Design